COVID-protokoll (teljes)

 

  Módosított COVID protokoll

 a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskolában

 az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter 2021.08.25-én kelt „Védekezés a köznevelési intézményekben” tárgyú levele alapján

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről a 2021/2022-es tanévben

  Budapest, 2021. november 2.

 

Az EMMI által kiadott intézkedési terv, a Külső-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója és az intézmény helyi sajátosságai alapján elkészítettük intézményünk intézkedési tervét, melyben az egészségügyi kockázat minimalizálása érdekében az alábbi intézkedések megtételét határoztuk meg:

 • Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanulók és alkalmazottak látogathatják intézményünket.
 • A szájat és az orrot eltakaró maszk viselése az intézmény egész területén kötelező (a maszkról a szülőknek / gondviselőknek / alkalmazottaknak szükséges gondoskodniuk).
 • Amennyiben a tanulónál napközben a fertőzés tüneteit észleljük, elkülönítjük (az elkülönítés helyszíne az orvosi szoba, a beteg felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező). Ezt követően értesítjük a szülőt vagy gondviselőt, és felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát – az utasításaink megfelelően járjon el, és értesítse az iskolát valamint az iskolaegészségügyi orvost is tájékoztatjuk, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 • Amennyiben az iskola alkalmazottja napközben a fertőzés tüneteit tapasztalja, haladéktalanul jelzi azt az iskolavezetésnek, és a lehető legrövidebb idő alatt elhagyja az intézmény területét, majd háziorvosát telefonon értesíti, súlyos esetben mentőt hívunk.
 • A szülő vagy az alkalmazott köteles az iskolát értesíteni, ha a szülő a gyermekénél, a munkavállaló pedig saját magán koronavírusra utaló jeleket tapasztal, vagy esetében igazolt fertőzés áll fenn.
 • A belépés a főbejáraton keresztül történik, a belépés alkalmával testhómérséklet mérésére nem, vírusölő hatású kézfertőtlenítésre viszont sor kerül.
 • A szülők az osztálytanítókkal / osztályfőnökökkel / szaktanárokkal telefonon, e-mailben, előzetes egyeztetés esetén személyesen, valamint a KRÉTA-rendszeren keresztül tarthatják a kapcsolatot, illetve juttatják el a szükséges információkat. A szülői értekezleteket, valamint a fogadóórákat – visszavonásig – kizárólag online formában tartjuk meg.
 • A büfé a járványügyi szabályok betartása mellett üzemel.
 • Az úszásoktatás megszervezésre kerül.
 • Az iskola-egészségügyi ellátás és az iskolai szűrővizsgálatok, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a járványügyi óvintézkedések figyelembevételével megtartásra kerülnek.
 • Egynapos vagy többször egynapos osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi úticéllal szervezhetők.
 • A nagy létszámú tanuló, pedagógus vagy szülő egyidejű jelenlétével járó rendezvények (kulturális program, tanévnyitó ünnepély, bál, ballagás, bankett, stb.) megszervezése az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát, az alapvető egészségvédelmi intézkedések és szabályok betartása mellett, lehetőség szerint szabad térben, a résztvevők körének korlátozásával lehetséges. 500 fő feletti rendezvények esetében kizárólag védettségi kártyával rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy vehet részt.
 • A testnevelésórákon lehetőség szerint az időjárás függvényében az épületen kívüli foglalkozásokat részesítjük előnyben.
 • A délutáni iskolai (nem tanórai) sportfoglalkozások és sportkörök igény esetén biztosítottak.
 • Az iskolai énekkar próbái megtartásra kerülnek.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. (Kérjük a szülőket, hogy gyermeküknek tanítsák meg az ún. köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, alapos kézmosás, kézfertőtlenítés, valamint a mellékhelyiségek használatának higiéniai követelményeit). A mosdókban szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk, kéztörlésre papírtörlők kerültek kihelyezésre; saját használatra kézfertőtlenítő gélt és fertőtlenítőkendót, lehetőség szerint, biztosítsanak gyermekük számára).
 • Valamennyi osztályteremben vírusölő kézfertőtlenítőszer került elhelyezésre.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre; napközben a helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 • Intézményünkben az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásának megfelelően elvégeztük, szeptember 1-jétól a külsős takarító cég a mindennapok során az alábbi feladatokat látja el:
  • ajtók, faburkolatok, lambériák, korlátok, szekrények, székek, padok, asztalok, ablak- és ajtókilincsek, villany- és egyéb kapcsolók, mosható falfelületek, egyéb bútorok vegyszeres tisztítása,
  • szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése,
  • radiátorok, csövek lemosása; ablakok, üvegfelületek tisztítása,
  • informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, stb.) tisztítása, fertőtlenítése,
  • mosdók csaptelepei, WC-lehúzók tisztítása, fertőtlenítése, o padló és játszószőnyegek, egyéb textíliák tisztítása,
  • a bejáratoknál, az osztálytermekben és a mellékhelyiségekben elhelyezett kézfertőtlenítő folyadék, valamint a kéztörlő folyamatos utánpótlása,
  • szükség esetén rovar- és rágcsálóirtás.
 • Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek a járványügyi helyzet fennállásáig az iskola épületébe indokolt esetben — előzetes egyeztetés után, csak az intézményvezető előzetes engedélyével (az egyeztetés telefonon (06/1 2828299) vagy emailben (puskas@iskola.kispest.hu) vagy a KRÉTA-rendszeren keresztül történhet) léphetnek be.
 • Belépéskor a szájmaszk viselése és a kéz fertőtlenítése, valamint védettségi igazolvány felmutatása kötelező.

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását, stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelése vagy visszavonása) vonatkozó javaslat felterjesztése az EMMI feladata. Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörbe eljáró kerületi hivatalát, valamint a Külső-Pesti Tankerületi Központot haladéktalanul tájékoztatjuk.

Az adatok alapján az intézményben vagy meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása online zajlik. Gyermekfelügyeletet biztosítunk, melynek során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

Koronavírus érintettség esetén az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

Budapest, 2021. november 2.

Letöltés pdf-ben.