Iskolánk bemutatása

Elhelyezkedés

A Puskás Ferenc Általános Iskola Kispesten, az Ady Endre út és a Wekerle-telep mellett helyezkedik el. Jól megközelíthető az 50-es, valamint a 42-es jelzésű villamossal. Az épület környezete forgalommentes, parkosított, szomszédságunkban óvoda, bölcsőde található.

Az iskola rövid története

1979 óta működő iskolánk földrajzi adottságai jók, megközelítése könnyű. Induláskor és a 80-as évek elején tanulószáma 800 fő volt, mely a 80-as évek közepére az 1000 főt is meghaladta. Az iskola lakótelepi környezetének demográfiai folyamatai révén a beiratkozók száma fokozatosan csökkent, majd a 90-es évek végén megállt. Az oktatási intézmény ideális és átlagos tanulószáma 340 fő körüli. 1982-ben iskolánk második idegen nyelvként a franciát vezette be, melyet emelt óraszámban kínált a beiratkozóknak egészen 1995-ig, amikor az egyre csökkenő érdeklődés miatt kifutó rendszerben azt kifuttatta. 1992 óta kerületi feladatként intézményünk kislétszámú fejlesztést lát el, 1999 óta pedig logopédiai osztályokat működtet. Eredetileg Berzsenyi Dániel nevét viselő iskolánk 2008-ban vette fel a 19. kerület világhírű szülöttének, Puskás Ferencnek a nevét. Intézményünk 2015-ben – a kerületben és országos szinten is az elsők között – vezette be „tablettel támogatott oktatási programját”. Ehhez kapcsolódóan 2018-től – a pedagógiai program módosításával párhuzamosan – megkezdődött az emelt óraszámban történő informatika és idegennyelv (angol) oktatása.

iskola

Az intézmény arculata

A Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola helyi tanterve a 8 évfolyamos képzéshez alkalmazkodik. Alsó tagozaton iskolaotthonos és napközis jelleggel folyik a tanítás. Módszereink a hagyományos szótagoló módszerre, és a Meixner-módszerre alapulnak. Harmadik évfolyamtól a logopédiai osztály megszűnik, az itt maradó tanulók integrált keretek között folytathatják tanulmányaikat. Az iskola haladó szellemisége, innovatív hozzáállása révén, valamint a kor elvárásaira adott válaszaként fő profilja átalakuláson megy keresztül. Az iskola arculatát az informatikai képzés, és az idegennyelv-oktatás határozza meg. A digitális pedagógia tanulócentrikus és tantárgyfüggetlen alkalmazása mára teljes intézményi szinten működik. Az informatikai és idegennyelvi képzés mellett kiemelt hangsúlyt kap a logikus és problémamegoldó gondolkodást fejlesztő Sakkpalota program is.

 Emelt informatika és angol

Tanulóink már 1. osztálytól heti egy órában, csoportbontásban tanulhatják az informatika tantárgyat. A 2018-2019-es tanévtől induló emelt óraszámú informatikaképzés pedig heti 2 órában, csoportbontásban oktatja a tanulókat. Felső tagozaton a heti egy informatikaóra mellett két szakköri óra áll rendelkezésre, ahol megismerkedhetnek a programozás, a robotika, a digitális történetmesélés alapjaival, valamint a haladó szintű prezentációkészítéssel. Tanulóink szakköri formában ECDL számítógépkezelői jogosítványt is szerezhetnek. Az informatikával párhuzamosan a tanulók már 1. osztálytól kezdve heti egy órában, csoportbontásban tanulhatnak idegen nyelvet, melyet már alsó tagozaton is differenciált fejlesztő órák és szakkörök támogatnak.

Tablettel támogatott oktatás

Intézményünk képét jelentősen alakította a 2015-ben bevezetett „tablettel támogatott oktatási program”. Az innovatív digitális programban a tantestület több mint 50%-a aktívan részt vesz. A mára több mint 70 tablettel rendelkező eszközparkot a pedagógusok zöme heti rendszerességgel használja tanórákon, melynek köszönhetően már több mint 2000 tabletes óra került megtartásra. A hatékonyabb alkalmazás érdekében rendszeresek a belső pedagógus továbbképzések, valamint a folyamatos mentorálás és a pedagógusok közötti tudásmegosztás.

Sport Puskás szellemiségében

Iskolánk névadójához hűen iskolánkban kiemelt szerepet kap a sport és testnevelés. Intézményünkben bevezettük a speciális mozgásfejlesztő és sportelőkészítő KALT sportprogramot. A speciális program lehetőséget biztosít alsó tagozaton a mozgásfejlesztésre a sportok megfelelő időben történő bevezetésével. A KALT sportprogram 1. évfolyamon Kölyökatlétikát, 2. évfolyamon Akrobatikus rock and rollt, 3. évfolyamon Labdajátékokat (labdarúgás kosárlabda), 4. évfolyamon pedig Teniszt biztosít tanulóink számára. Iskolánk a 2014-2015-ös tanévben csatlakozott a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) Kölyökatlétika Programjához, melynek célja a 6-10 éves tanulók koordinációs és mozgástanulási képességének fejlesztése. Mozgásformái között az atlétika minden eleme, a futások, ugrások, dobások megtalálhatóak.

Sakkpalota program

2016 óta van jelen iskolánkban a sakkpalota képességfejlesztés. A módszert Polgár Judit sakkvilágbajnok és csapata fejlesztette ki kifejezetten iskolai célból. Az új módszertani program az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására helyezi a hangsúlyt. Az új tárgy a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be az általános tanterv alaptantárgyaiba. A sakkjáték elsajátítása itt nem cél, hanem eszköz.

Tanórán kívüli programok, foglalkozások

Az informatikaoktatáson túl több egyéb tanórán kívüli tevékenységek is a diákok rendelkezésére áll. Szakköreink alsó tagozaton: rajz, matematika, magyar, angol; felső tagozaton: informatika (média; ECDL felkészítés); matematika, rajz, tűzzománc, énekkar. Hagyományos programjaink: Zöld nap, Farsang, Puskás-nap. A jó együttműködés érdekében indítottuk a Gyerek-Pedagógus-Szülő nap, valamint a Családi Sportnap rendezvényeinket.  Tanulóink folyamatosan jó eredményeket érnek el a kerületi és budapesti tanulmányi versenyeken, valamint a sport területén is kiváló eredményekkel büszkélkedhetünk.

Az intézmény külső szakmai kapcsolatai

Intézményünk szorosan együttműködik különböző sportegyesületekkel és szakmai intézményekkel. Aktív együttműködést folytat például az IKT MasterMinds kutatócsoporttal, a Stiefel Eurocart Kft-vel, akik segítségével az intézmény a legújabb technológiákat tesztelheti, valamint kutatásaihoz, pedagóguskonferenciáik szervezéséhez szakmai segítséget kap. Az iskola szoros kapcsolatot ápol és rendszeresen részt vesz különböző testvérvárosi programokon, utazásokon is. Iskolánk digitális szerepvállalását, „tablettel támogatott oktatási programját” már számos alkalommal megtekintették hazánkból és határon túlról is.